รับปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
รับทำISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
ที่ปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.

Training & Coaching

picture

            สร้างความมั่นใจให้ทุกหลักสูตรการอบรม ในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ของแต่ละมาตรฐานซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างยั่งยืน โดยการเน้นการฝึกปฏิบัติ Workshop, Coaching นำปัญหาที่องค์กรมีอยู่มาปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข และสามารถปฏิบัติได้หลังจบการอบรม…สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือการแก้ปัญหาได้กับทีมงานได้ตลอด

ISO 9001 : 2015

 • picture
 • ISO 9001: 2015: Requirements
 • Risk Management for ISO 9001: 2015
 • Documentation and Data Control
 • Corrective and Preventive Action & Continual Improvement
 • ISO 9001: 2015: Internal Audit Training
 • ISO 9001: 2015: Preventive Maintenances (PM)

ISO 14001 : 2015

 • picture
 • ISO 14001: 2015: Requirements
 • Identification Environmental Aspect
 • ISO 14001: 2015: Internal Environment Training
 • EMR for ISO 14001

IATF 16949 : 2016

 • picture
 • IATF 16949: 2016: Requirements
 • Core Tools (APQP-PPAP, FMEA, MSA, SPC)
 • IATF 16949: 2016: Internal Audit Training

OHSAS 18001 : 2007

 • picture
 • OHSAS 18001: 2007: Requirements
 • Hazard Identification and Risk Assessment
 • OHSAS 18001: 2007: Internal Safety Audit

Food Safety Standards

 • picture
 • FSSC22000:2013 Requirements
 • GMP-HACCP Requirements
 • HACCP Implementation
 • BRC Food Issue 7 Requirements
 • GMP & HACCP Internal Audit & Workshop
 • FSSC 22000 Internal Auditor
Scroll to Top