ที่ปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
รับปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
รับทำISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
Promo

ISO 9001 : 2015

  • Detail
  • Gallery
  • Download

ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพ คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

Scroll to Top