รับปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
รับทำISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
ที่ปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.

เกี่ยวกับ CONSULTISO.COM

picture

            บริษัท คอนเซาท์ แอนด์ เบรนเทรน จำกัด เป็นองค์กรที่ก่อตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และฝึกอบรมระบบคุณภาพมาตรฐานเพื่อช่วยพัฒนาระบบคุณภาพให้แก่ หน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรม SME หรือขนาดเล็กมีจำนวนพนักงาน 2-3 ท่าน หรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาการทำงานโดยทำให้มีระบบ การบริหารงานที่ถูกต้องสมบูรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจในอนาคต และสร้างระบบงานให้สอดคล้องตาม มาตรฐานสากลด้วยทีมงานที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนระบบคุณภาพ และการบริหารงานด้านระบบคุณภาพที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา บริษัท คอนเซาท์ แอนด์ เบรนเทรน จำกัด จะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ท่าน และจะช่วยให้ทุกท่านประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาความขัดแย้งในระบบ

            บริษัท คอนเซาท์ แอนด์ เบรนเทรน จำกัด ได้รับการรับรองจดทะเบียนเป็นบุคลากรที่ให้คำปรึกษาการบริหารงานคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 4404

Scroll to Top